Fighting! De Super Campeones Letra Y Video

lock_open

Fighting! de Super Campeones Letra y Video

MasLetras.Com 101 vistas 720329 Likes Publicado el 21 nov 2015

FIGHTING!


Y SHI VIDA SIDO SA SUCUNI

AMERA ICOTO ANA I
A DADO COR ULUO
JO IUNU KASU
ORIKA QUERE BA I

TORINO FI Y RU TO TE VA
SHI TONI INCHERNA I SA
SOLO UNUKI
A WA SER TE
ISQUISUS SUN DE ENIKE

FIGHTING!!! TAICHI Y NU CA ERTO
UN NA CURU SHI Y KO TO TERMO
IT SU CABA AIA CUNIO MER ERTO
TA E TE

CHUA IN OU CHO NA RI
TSUBASA AGO SHI DO QUE TARA
KITO!!!
DORITA TER KARA.